Logga in
På gång
Kontakta oss

.

Svenska föreningen för compassionfokuserad terapi drivs av en grupp psykologer och psykoterapeuter som är utbildade av och går i handledning hos Paul Gilbert. Föreningen drivs helt ideellt och är affiledrad till Compassionate mind uk. Vårt syfte med denna förening är att sprida kunskap om CFT i Sverige och att skapa en samlingsplats för utövare av CFT.

Nu går det attt ansöka om att bli medlem eller stödmedlem

Se fliken :Bli medlem i menyn

Se nedan för kallelse till årsmötesom är digitalt. Maila någon i styrelsen så får du en zoomlänk till mötet skickat per mail.

Förening bildades i mars, 2019.

Compassionate Mind Sveriges styrelsen består av:

Monica Lundqvist (ordförande) E-post: terapimottagningen@telia.com

Helena Fogelberg (kassör) E-post: helenafogelberg@gmail.com

Anders Welin (ledamot) E-post: anders.welin@kbtgruppengbg.se

Alexander Håkansson (ledamot) E-post: alexhakanson@bahnhof.se

Karin Larsson(sekreterare)E-post: karin.psykoterapi@gmail.com

Kallelse till Årsmöte för Föreningen Compassionate Mind Sverige,

Svenska föreningen för Compassion Fokuserad terapi, den 31/3 2023 kl 8-9 per Zoom

Ärenden vid årsmötet


 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 8. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 9. Val av ordförande
 10. Val av vice ordförande
 11. Val av kassör
 12. Val av övriga ledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av valberedning

Mötet avslutas

Compassionate Mind föreningar i andra länder:

UK: https://compassionatemind.co.uk

IT: http://compassionatemind.it

AU: http://compassionatemind.org.au

USA: http://www.compassionfocusedtherapy.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.