Logga in
På gång
Kontakta oss

Forskning

Forskningsartiklar

I Sverige

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2019.1684166

Artikal: Finding confidence and inner trust as a parent: experiences of group-based compassion-focused therapy for the parents of adolescents with mental health problems (2019). Anna Sofia Bratt, Idor Svensson & Marie Rusner

Internationellt

England

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/ECBC8B7B87E90ABB58C4530CDEE04088/S1355514600005654a.pdf/introducing_compassionfocused_therapy.pdf

Artikel: Introducing compassion-focused therapy (2009). Advances in psychiatric treatment (2009), vol. 15, 199–208. Paul Gilbert

Australien

https://psychologyconsultants.com.au/wp-content/uploads/2013/10/Kirby-Tellegen-Steindl.pdf

Artikel: A Meta-Analysis of Compassion-Based Interventions: Current State of Knowledge and Future Directions. (2018). James N. Kirby Cassandra L. Tellegen Stanley R. Steindl.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.