Logga in
På gång
Kontakta oss

Om CFT

VAD ÄR CFT?

CFT är skapat av den brittiska psykologen och professorn Paul Gilbert. Metoden baserar sig bland annat på evolutionsteori, inlärningsteori, affektteori, utvecklingspsykologi, neurovetenskap, socialpsykologi och buddhistisk psykologi. Det är en metod som tar in interventioner från olika terapeutiska inriktningar inom både KBT och psykodynamisk terapi.

CFT är utvecklat för personer som upplever mycket skam och självkritik och som har stor otrygghet generellt i livet. Forskning har visat att när vi upplever skam och självkritik har vi svårt att vara medkännande med oss själva och att ta emot medkänsla från andra. Vi får svårt att skapa hälsosamma relationer både till oss själva och andra.

"The essence of compassion is a deep awareness of the suffering of oneself and of other living beings, coupled with a wish and an effort to relieve it.”

Prof. Paul Gilbert

Professor Paul Gilbert på besök hos oss i föreningen i december -19.

Foto: Monica Lundqvist

VAD ÄR COMPASSION?

Det finns många olika definitioner av medkänsla/compassion, men inom CFT menar vi en öppenhet och en känslighet för eget och andras lidande, samt en vilja och en strävan efter att förebygga, lindra och/eller avhjälpa det lidandet.

Compassion/Medkänsla har alltså två delar:

1. Att närma sig och förstå lidandet och hur vi kan hantera det svåra (Att förstå)

2. Att faktiskt arbeta med att förändra lidandet (Att göra)

Varje del kräver att vi kommer i kontakt med och utvecklar förmågor och färdigheter. Alla de olika delarna i en CFT-terapi (se nedan) bidrar på olika sätt till denna process och interventionerna kan anpassas efter just dina eller mina behov.

Skillnaden på CFT och andra compassion/medkänsla-metoder

Det finns många olika metoder som talar om compassion/medkänsla. Det finns likheter men även många olikheter.

Det som kännetecknar CFT är att metoden har sin grund i evolutionsteori. I CFT ser vi medkänsla som en naturlig förmåga hos människor, men som av olika anledningar kan ha blivit blockerad. I CFT hjälper vi människor att arbeta med dessa blockeringar.

CFT är utvecklad som en psykologisk behandling för de som har stora svårigheter med att vara medkännande med sig själva eller att ta emot det från andra. Det är därmed en metod som inriktar sig till en klinisk population (även om teknikerna är hjälpsamma för de flesta av oss).

TERAPINS OLIKA DELAR

Att bedriva en CFT-terapi

CFT är en flexibel och därmed komplex terapimetod med flera olika delar. Kännetecknande för en CFT terapi är att vi arbetar fokuserat med klientens svårigheter och utifrån en fallformulering och utav den anpassar våra interventioner. Utifrån aktuella hinder, rädslor och försvar för att använda och vara i compassion i livet.

Arbetar du t.ex enbart med övningar i medkänsla så är det att du gör Compassion Mind Training (CMT) om du t.ex träffar någon några gånger och har fokus på att utveckla compassion färdigheter.

Här har vi listat några saker som är viktiga delar av en CFT-terapi.

  • Psykoedukation

kring våra gemensamma livsvillkor såsom anknytningsmodell, arv och miljö. Affekter och hur vår hjärna fungerar samt hur kroppen och tankar påverkar oss.

  • Teori

Gamla/nya hjärnan, Trecirkelmodellen - modell över våra affektreglerande system, Sociala mentalitetsteorin, Hinder och svårigheter kopplat till att utveckla medkänsla inklusive skam och självkritik.

  • Formulering och planering

Knyta anknytningshistoria och inlärningshistoria till hot, säkerhetsstrategier och oönskade konsekvenser. Såväl inre som yttre hot/rädslor. Koppla interventioner och övningar till formuleringen.

  • Övningar

Lugnande andning, träning i uppmärksamhet, träning i medvetenhet, Trygg plats, Medkännande/Compassion-ideal/mentor, Medkännande själv/jag, Medkänsla till andra, Medkänsla från andra, medkännande brevskrivning.

  • Interventioner

Stolsarbete, Multiple Selves, Funktionell analys av självkritik, Utveckla medkännande självet/jaget hos klienten, Hjälpa klienten att kunna använda sig av alla övningar (se nedan) i konkreta situationer.

(fokus på att hantera hinder för den andra psykologin?)

  • Arbetssätt

Kroppsspråk som terapeut, medkänsla i relationen, guidat utforskande, validering

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.